Barcelona Symposium

space

Talking Galleries’ flagship meeting 

The Barcelona Symposium, at the heart of Talking Galleries’ work, is a two-day conference of debates, cogent conversations, and fruitful networking all around art galleries.

It is a unique opportunity for prominent art world figures to discuss and reflect on various aspects of art gallery management. It attracts a diverse audience, made up of gallerists, collectors, art journalists, curators, artists, and fair directors, who are engaged in the discussion and contribute to the exchange of expertise and relevant knowledge across all sectors of the art business.

Held annually in Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), each edition of the event has brought together over 200 professionals from about 25 countries all around the world.

Check out the past editions of the Barcelona Symposium.

space

El Simposi Barcelona: una cita de referència internacional

El Simposi Barcelona és l’esdeveniment de referència de Talking Galleries, una trobada professional de dos dies plens de debats, converses i ‘networking’ entorn de les galeries d’art.

És una oportunitat única per a les figures més destacades del món de l’art per discutir i reflexionar sobre diversos aspectes de la gestió de les galeries d’art, en un entorn no comercial Atreu públic divers, format per galeristes, col·leccionistes, periodistes, comissaris, artistes i directors de fira, que es dediquen a la discussió i contribueixen a l’intercanvi de coneixements i coneixements rellevants en tots els sectors de l’art.

Celebrat des del 2011 al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), cada edició de l’esdeveniment ha reunit a més de 200 professionals procedents de 25 països de tot el món.

Consulteu les edicions passades del Simposi Barcelona.

space

Past editions / Edicions anteriors 
space

Barcelona Symposium 2020

January 2020 - MACBA

Barcelona Symposium 2019

January 2019 - MACBA

Barcelona Symposium 2018

January 2019 - MACBA

Barcelona Symposium 2017

January 2019 - MACBA

Barcelona Symposium 2015

January 2019 - MACBA

Barcelona Symposium 2014Barcelona Symposium 2014
tg2014Barcelona Symposium 2013
TG2011Barcelona Symposium 2011